وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

و طعام را در حالي که خود دوستش دارند به مسکين و يتيم و اسير مي خورانند.

سوره انسان, آيه 8

مشاهده شرح و تفسیر

آنكه را دو چشمی روشن است ، بامداد برايش نمايان است

چنان از خدا بترس که گویا او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی؛ او تو را میبیند

امام صادق علیه السلام