وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

سه ديگر, آنان که سبقت جسته بودند و اينک پيش افتادهاند. اينان مقربانند.

سوره واقعه, آيات 10 و 11

مشاهده شرح و تفسیر

براى فهميدن بپرس ، به براى آزار دادن ؛ كه نادان آموزش گيرنده، همانند داناست، و همانا داناى بى انصاف چون نادان بهانه جو است

نهج البلاغه حکمت 320

انصاف در معاشرت با مردم، همدردی در مشکلات با آنها و همراه و همدم شدن با معنویات جلب محبت میکند.

امام جواد علیه السلام