وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ

اما اصحاب سعادت, اصحاب سعادت چه حال دارند؟

سوره واقعه, آيه 27

مشاهده شرح و تفسیر

خودخواهی موجب محروميّت از فزونی است

از هواهای نفسانی بپرهیزید که حاصل آن گمراهی و سرانجام آن آتش جهنم است.

اباعبدالله الحسین علیه السلام